14. mezinárodní výstava Prague Patchwork Meeting 3.-5. dubna 2020

Hlavní partneři strimahaisman bernina

Je nám velmi líto, že tímto oznámením zklameme autory, vystavovatele i návštěvníky. Všichni jsme věřili, že se pandemická situace  uklidní natolik, že přípravu příštího ročníku již  ohrožovat nebude. Bohužel, poslední čísla potvrzují nově přibývající případy a z nich často krátkodobě vyplývají omezení spojená s testováním, karanténou, uzavřením hranic apod., což mezinárodní akci přímo ohrožuje. Zavedení sektorů s vlastním zázemím po 500 osobách s  povinnými rouškami a bez možnosti přecházení z haly do haly tvoří pro výstavu našeho typu nepřekonatelnou překážku a v obvyklých prostorách Wellness Hotelu STEP i podmínku nesplnitelnou. Nechceme vyvolávat očekávání a slibovat účast autorům a vystavovatelům v situaci. kdy bychom nebyli schopni konání výstavy za pro ně obvyklých podmínek garantovat. Po velké letošní ztrátě by to pro nás všechny mohlo znamenat jen marně vynaložené náklady. Nezbývá jen doufat, že  budoucnost přinese vakcínu a postupný návrat k normálnímu životu, podle všech ukazatelů to o jaru v roce 2021 stále ještě neplatí. Nepůjdeme ani cestou virtuálních kolekcí s placeným přístupem, popřeli bychom tím naše letité úsilí zprostředkovat osobní kontakt návštěvníka s autorským dílem nezkresleným digitálně, což zejména u textilních prací hraje hlavní roli. Výstava umožnila i přidanou hodnotu předvádění novinek, přímý kontakt se zákazníky, konzultace a workshopy na  místě. E-shopy jistě posílí, ale osobní zkušenost a zážitek jsou nesdělitelné. Prague Patchwork Meeting se sice prozatím posunuje do neaktivního modu, ale textilní tvorba s námi všemi zůstává i nadále a  jistě přijde čas, kdy bude možné díla vzniklá během pandemie vystavit pro širokou veřejnost. Děkujeme všem za již 15 let trvající podporu a doufáme opět na shledanou".

Česká republika i mnoho okolních států postupně uvolňuje restrikce, které omezily činnost mnoha firem a znemožnily konání hromadných akcí, zejména veletrhů a výstav. Tempo uvolňování ale zatím vůbec  nepočítá s akcemi okolo 10 tisíc a více  návštěvníků, i otevření hranic má k úplné volnosti zatím daleko. Nelze ani říci, zda v  prostorách, které PPM využívá, budou platit nějaká kapacitní omezení pro návštěvníky, např. širší uličky, tím méně panelů, exponátů a prodejců. pokud nebudou podmínky velkých akcí v budoucnosti předem jasně dány, nelze začít kvalitní přípravu dalšího ročníku.

Situace "vis major" a zrušení výstavy 3 týdny před jejím plánovaným termínem pro PPM znamená, že po vrácení 100% záloh a  plateb za pronájem, vstupy, kurzy a  poplatky za quilty, zůstávají celoroční náklady na přípravu letošního ročníku nepokryty. Kompenzaci v jakékoliv formě nelze čekat. I proto je nutné důkladně zvážit investice do přípravy dalšího ročníku, v každém případě ale až tehdy, až výše zmíněné nové podmínky budou jasné. V současné době přihlížíme i k prognóze možného podzimního opakování epidemie. Lhůty pro přípravu, které by respektovaly vypsání témat, smlouvy s galeristy a prodejci, se sice dají o trochu zkrátit, ale posun přípravy o více než 3 měsíce není pro kvalitní další ročník PPM možný. Budeme  pozorně sledovat vývoj situace a režim velkých výstav i ochotu a náladu zejména starší mezinárodní hobby  klientely cestovat a účastnit se  hromadných akcí v zahraničí. Nejdéle v září 2020 rozhodneme definitivně, zda PPM 2021 je reálnou a bezpečnou akcí.

 


Ve chvíli, kdy jsme pro vás editovali březnové vydání Newsletteru PPM s kompletními informacemi a programem 14. PPM, přišlo nařízení Bezpečnostní rady státu, kterým se od 11.3.2020 do odvolání ruší všechny veletrhy, výstavy a společenské a kulturní akce s účastí více než 100 osob.


Z vašich reakcí na mailu i Facebooku víme, že náš smutek ze zrušení celé akce a z toho, kolik práce přišlo nazmar, sdílíte a jsme velmi vděční za všechnu podporu, kterou nám posíláte.


Jedna věc je samotné zrušení akce a druhá je následné finanční vypořádání a sčítání ztrát. Storno z důvodu vyšší moci sice ukládá všem zúčastněným povinnost vrátit veškeré poplatky a zálohy beze zbytku, ale neřeší roční náklady na přípravu akce, propagaci, tisk letáků, náklady na tiskovku, bankovní náklady, telefony atd. Dotčeno je i předzásobení prodejců, storna hotelu, ztráty se zakoupených letenek a jízdenek. Nakolik likvidační to pro nás může být ukážou nejbližší měsíce.


V současné chvíli čekáme, až nám dodavatelské firmy vrátí veškeré zaplacené zálohy, abychom mohli vracet výstavní poplatky za quilty a kurzovné. Dobropisovat se budou i všechny faktury za pronájem plochy. Vzhledem k velkému počtu položek předpokládáme, že celý proces návratu zdanitelných plnění bude probíhat následující 3 až 4 týdny.

Nařízením Bezpečnostní rady státu se dnem 10.3.2020 ruší až do odvolání veškeré akce s návštěvností vyšší než 100 osob. Toto nařízení jsme v zájmu ochrany zdraví všech účastníků nuceni respektovat a zahájili jsme  proces storna akce z důvodu vyšší moci. Prodejci, vystavovatelé a  účastníci workshopů budou o dalším postupu informováni v nejbližší době. Žádáme autorky quiltů, aby své práce neposílaly či jinak nedoručovaly do sídla PPM! Quilty, které jsme již obdrželi, budeme autorkám vracet spolu s výstavním poplatkem, přesné pokyny sdělíme během příštího týdne.

5.3.2020: Organizátoři PPM i Wellness Hotel Step pokračují v přípravě 14. PPM ve dnech 3.-5.4.2020. Podle vyjádření Bezpečnostní rady státu dne 4.3.2020 nebudou v ČR omezovány  kulturní a společenské akce, tedy ani veletrhy a výstavy. Téměř 100 % prodejců a většina  návštěvníků je z České republiky, výstavní exponáty jsou převážně zasílány poštou a  jejich instalaci provádí organizátor. V době  konání akce  budou preventivně posílena hygienická opatření v areálu výstavy tak, jak je doporučováno orgány ochrany veřejného zdraví. Pokud příslušné státní orgány přistoupí k mimořádným opatřením či omezením hromadných akcí, což by modifikovalo nebo zcela znemožnilo uskutečnění výstavy PPM, budeme  postupovat podle nařízených pokynů s okamžitou informací pro všechny  vystavovatele, prodejce i návštěvníky.

Otevírací doba

Pátek 3. dubna 2020
12.00 – 19.00 výstava, kurzy, prodej

Sobota 4. dubna 2020
9.30 – 18.00 výstava, kurzy, prodej

Neděle 5. dubna 2020
9.30 – 16.30 výstava, kurzy, prodej

Vstupné

Základní vstupné 190 Kč

Permanentka na 3 dny 370 Kč

Děti do 14 let zdarma

Patchwork Party na Vltavě

Sobota 4.4.2020 bude od 20 do 22 hodin opět patřit oblíbené dvouhodinové projížďce po Vltavě s večeří formou bufetu (nápoje nejsou zahrnuty v ceně).

V předprodeji nabízíme cenu Kč 620,- na osobu, pro objednávky a platby po 30.3. a během výstavy platí cena Kč 650,- na osobu.

Objednávky:  na info@praguepatchworkmeeting.com zašlete, prosím, své fakturační údaje pro vystavení faktury.

Místo konání

WELLNESS HOTEL STEP ****

Malletova 1141
190 00 Praha 9

Ukázat mapu

hotel step

Partneři výstavy

 • Wellness Hotel Step
 • Bohemiapatchworkclub
 • Nadace Vize97
 • Bernina
 • Strima
 • Haisman2
 • Praha9
 • Nadelwelt
 • Epm
 • Cp
 • Epm
 • Art D
 • Latky Mraz New
 • Tapetujte
 • Ragos
 • Brother
 • Modern Patchwork
 • Prague City Tourism
 • Livio
 • Mestska Knihovna Praha
 • E Newspeak
 • Textileu
 • Baff
 • Aqh
 • Lalinea
 • NEDOMOVA sro.
 • Radvan & JS. sro.
 • Cysnews
  TOPlist